увеличи снимката | 1900-1910, Солун, панорами, политика, събития

Делегатите на втория конгрес на Българските конституционни клубове, Солун 26 август 1909 г.