1940-1950, военни, командири, неизвестни, събития

Генерал Дамян Велчев, министър на войната поздравява строй от полковници при посещение във военно поделение, неизвестно къде, вероятно края на 1945 г.

Имена: