1930-1940, архитектура, паметници

Паметникът на лобното място на Христо Ботев в местността "Околчица", 30-те години на ХХ век