1960-1970, въздухоплаване, транспорт, търговия

"Бул еър" - транспортна авиация, товарене на стоки за Куба, 60-те години на ХХ век