1930-1940, колоездене, семейство, туризъм

Семейство на екскурзия с велосипеди, 1934 г.