1960-1970, Несебър, архитектура, храмове

Несебър, средновековната църква "Свети Иван Алитургетос", 60-те години на ХХ век