1960-1970, Слънчев бряг, хотели

Слънчев бряг, плажната ивица и хотел "Глобус", 60-те години на ХХ век