1960-1970, Златни пясъци, реклама

Плажът на Златни пясъци, гледан от хотелската тераса, 60-те години на ХХ век