1960-1970, Златни пясъци, архитектура, интериор

Златни пясъци, интериор в Международния дом на журналистите, 60-те години на ХХ век