увеличи снимката | 1920-1930, София, архитектура, панорами, строителство

Момент от строежа на Софийския университет, София края на 20-те години на ХХ век