увеличи снимката | 1920-1930, София, атентати, панорами, събития

Гражданите изразяват подкрепата и радостта си по повод избавлението на Н.В.Цар Борис III от атентата срещу него в прохода Арабаконак, извършен на 14 април 1925 г., на снимката шествието преминава пред двореца на път към западната порта, София 15 април 1925 г.