1800-1900, етнография

Българи от Дунавския край - жена от Русчук (Русе) и мъже от Видин (християнин и мюсюлманин) - в характерни носии, 1873 г.