1800-1900, Русе, бит, кръчми, музика

Компания с кръчмарски оркестър, гр. Русе, края на XIX век