1930-1940, София, интериор, класика, култура и изкуство, културни, музика, събития

Симфоничен концерт, състоял се в помещение на Главна ж.п. работилница (по-късно Железопътен завод), вероятно Царския симфоничен оркестър, София, 30-те години на ХХ век