увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, панорами

Общ вид на демаркационната линия между българската и турската войска при Одрин, март 1913 г.