увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, панорами

Н.В. Цар Фердинанд І със своя щаб се отправя към войсковите части, обсаждащи Одрин, посрещнат от местното българско население, март 1913 г.

Имена: