увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, артилерия, военни, панорами

Придвижването към Одрин на 6-а батарея на 8-и нескорострелен артилерийски полк към 8-а тунджанска дивизия с командир Владимир Заимов (в центъра на кон), ноември 1912 г.

Имена: