1800-1900, Колекция Михаил Заимов, Руско-турска война (1877-1878), Цариград, военни, чужди военни

Великият княз Николай Николаевич (втори ред седнали, седми от ляво на дясно, след него генерал Йосиф Гурко) с щаба на армията и чуждестранните военни агенти, на втория ред седнал, втори от ляво на дясно е Сейго Ямадзава, Сан Стефано 19 февруари 1878 г.

Имена: , ,