увеличи снимката | 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни

Съставът на щаба на действащата в България Руска армия, четвърти от дясно на ляво, прав и подпрян на сабята си е барон Сейго Ямадзава, първият японец стъпил на българска земя и участник в Руско-Турската война, село Горна Студена, август 1877 г.

Имена: