1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, семейство, чужди военни

Портрет на руски офицер, участник в Руско-Турската война, награден с орден и съпругата му, около 1880 г.