1950-1960, лица, медии, реклама

Рекламна фотография за Българско радио - "Предаването за най-малките започва", 1958 г.