1930-1940, Борисовата градина, София, архитектура, паркове

София, чешмата с мечката в Борисовата градина, близо до езерото с лилиите, 30-те години на ХХ век