1950-1960, култура и изкуство, лица, музика, опера

Оцветен портрет на оперната прима Катя Попова от 1959 г.

Имена: