1940-1950, София, архитектура, бит, интериор

Портрет на дете със своите играчки в характерен за 40-те години на ХХ век интериор, вероятно София