1930-1940, Божурище, военни, политика, посещения, събития, чужди военни

Н.В. Цар Борис III и генерал Херман Гьоринг (министър-председател на Прусия и върховен командир на Германските въздушни сили) на летище Божурище при посещението му в София, 1935 г.

Имена: ,