1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, личности, политика

Фронтова фотография на архитект Йордан Севов (бъдещ доверен царски съветник на Н.В. Цар Борис III) в униформа на подпоручик, Южния фронт (в Албания), 15 февруари 1918 г.

Имена: