1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, архитектура, бомбардировки

Разрушенията в София след бомбардировките през януари-март 1944 г.: началото на бул. "Дондуков" , на преден план – ъгълът с ул. "Търговска" (целият участък сега не съществува).