1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, архитектура, бомбардировки

Разрушенията в София след бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г.: улица "15 ноември" – поглед от ул. "Знеполе" към ул. "Търговска"