1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, атентати, лица, личности, парламент, политика, правителство

Михаил Такев (1864-1920), Демократическа партия, министър на вътрешните работи, министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, депутат, убит в атентат от анархисти, фотография от 1912-13 г.

Имена: