1960-1970, киноизкуство, култура и изкуство, лица, театър

Невена Коканова (1938-2000), актриса, фотография от края на 60-те години на ХХ век

Имена: