1930-1940, София

София, деца около фигурата на козле, 30-те години на ХХ век