1910-1920, Първа световна война (1914-1918), българи в чужбина, военни

Фотография за спомен на петима бойни другари от военнопленичеството им в Сърбия след Първата световна война, продължило повече от три години, Белград около 1918-19 г.