1920-1930, бит, мода

Снимка за спомен на няколко момичета в характерни за 20-те години на ХХ век рокли, неизвестно къде