1920-1930, Пловдив, строителство

Строеж на напоителен канал, Пловдивско, 1929 г.