1940-1950, Борисовата градина, София, бит, паркове

София, Борисовата градина, лодки за разходка в езерото "Ариана", най-близката е наречена "генер. Хр. Луков", цветен диапозитив AGFA, около 1943 г.