увеличи снимката | 1920-1930, авиация, въздухоплаване, от въздуха, панорами, събития

Мемориално табло по случай първата въздушна обиколка на България, направена с четири самолета ДАР "Узунов 1" (копие на германския DFW C.V) - първите серийно произвеждани самолети в България, 1926 г.