1930-1940, спорт

Министър Михаил Йовов награждава атлет, средата на 30-те години на ХХ век

Имена: