увеличи снимката | 1900-1910, София, архитектура, панорами, храмове

Църквата "Света София" в столицата преди реставрацията, София, около 1910 г.