1930-1940, София, митинги, политика, събития

София, конгрес на военноинвалидите, митинг пред Народното събрание, 30-те години на ХХ век