1910-1920, Първа световна война (1914-1918), българи в чужбина, военни, лица, флот

Мичман II ранг Димитър Светогорски, изпратен на обучение в германския флот, гр. Кил, Германия, март 1917 г.

Имена: