1930-1940, Драгалевци, бит, кръчми, търговия

Компания младежи в кръчма или ханче в Драгалевци, 1936 г.