1920-1930, София, бит, семейство, услуги

Майка с две деца в детска количка, пред обущарска работилница, София, 20-те години на ХХ век