1970-1980, Козлодуй, бит, кръчми, сватби, семейство

Козлодуй, сватбено празненство, 1974 г.