1970-1980, Козлодуй, бит, кръчми, сватби, семейство

Сватбено празненство в ресторант, Козлодуй 1974 г.