1800-1900, Архив на Царското семейство, София, архитектура, интериор, личности

Княз Фердинанд в личния си кабинет в Двореца в София, 1888 г.

Имена: