увеличи снимката | 1900-1910, София, архитектура, банки, магазини, панорами, търговия

София, несъществуващата сега улица "Търговска", началото на ХХ век