1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), Цариград, българи в чужбина, военни, посрещания, събития, чужди военни

Посрещане на главнокомандващия българската армия генерал Никола Жеков в Цариград (Истанбул), 1917 г.