1980-1990, София, въздухоплаване, професии

Летище София, Ръководство на въздушното движение, 80-те години на ХХ век