1920-1930, Перник, професии, руска емиграция

Руски емигранти - белогвардейци, работещи като миньори, вероятно в мините в Перник, 20-те години на ХХ век