1940-1950, Архив на Царското семейство, бит, личности

Н.В.Цар Борис III разговаря с хората, началото на 40-те години на ХХ век

Имена: